!!! Kreditkortsbetalningar är inte möjliga för närvarande på grund av en teknisk fråga !!! - Kontakta försäljningen för mer information

Cannabidivarin - CBDV

 Skräddarsydda cannabinoidprodukter

 Nyaste innovationerna

 Hög renhet och kvalitet

Cannabidivarin

Cannabidivarin (CBDV) är en icke-psykoaktiv fytocannabinoid som har varit föremål för ökat vetenskapligt intresse de senaste åren. CBDV kommer från cannabisväxten och delar vissa likheter med cannabidiol (CBD), men har också unika egenskaper som gör det till föremål för distinkt studie.

Ring oss eller skicka ett mail för mer information!

+31 (0) 85 208 13 99 info@pharmabinoid.eu

 

 

Cannabidivarin (CBDV): Ny forskning och terapeutisk potential

Neurobehavioral abnormiteter i Fmr1-KO musmodell

En studie av M. Premoli 2023 indikerade att tidig administrering av CBDV kan förhindra neurobeteendeavvikelser associerade med Fmr1-KO-musmodellen. Detta fynd är betydande eftersom det antyder CBDV:s potential för att ta itu med tillstånd relaterade till Fragilt X-syndrom, en genetisk störning som orsakar en rad utvecklingsproblem, inklusive kognitiv funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter.

Lindring av neuroinflammation

År 2022 bekräftade en studie av X. Wang och andra att MD2 är ett direkt bindande mål för CBDV för dess anti-neuroinflammatoriska effekter. Denna studie belyser CBDV:s potential vid behandling av neuroinflammatoriska tillstånd, vilket tyder på dess effektivitet för att ta itu med neurologiska störningar där inflammation är en bidragande faktor.

Behandlingsstudie hos barn med PWS

En föreslagen 12-veckors behandlingsstudie av CBDV vs. placebo hos barn och ungdomar i åldrarna 5-18 med Prader-Willi syndrom (PWS) indikerar pågående forskning om CBDV:s effektivitet i pediatriska sammanhang. PWS är ett komplext genetiskt tillstånd som påverkar många delar av kroppen, och denna studie kan ge insikter om CBDV:s säkerhet och effekt hos unga patienter.

Utforska Cannabidivarins nya roll

Ett förtryck från 2023 undersökte effekterna av CBDV i ett liknande experimentellt paradigm som det som användes för att studera Cannabidiol (CBD). Denna forskning understryker de pågående ansträngningarna för att förstå de distinkta och potentiellt kompletterande rollerna för olika cannabinoider, inklusive CBDV.

Inverkan på Fragilt X-syndrom

En studie från september 2023 fokuserade på hur CBDV-administration kan förändra utvecklingen av Fragilt X-syndrom i prekliniska modeller. Denna forskning är avgörande för att förstå hur CBDV kan användas för att hantera eller behandla symtom associerade med Fragilt X-syndrom.

Effekt- och säkerhetsstudie

Ytterligare forskning genomförs för att undersöka effektiviteten och säkerheten av CBDV. Detta är avgörande för dess potentiella terapeutiska tillämpning, vilket säkerställer att behandlingar inte bara är effektiva utan också säkra för patienterna.

Slutsats

Sammanfattningsvis framstår CBDV som en lovande förening inom cannabinoidforskningens område, med potentiella tillämpningar vid behandling av neurobeteende och neuroinflammatoriska störningar, såväl som specifika genetiska tillstånd som Fragilt X-syndrom och Prader-Willis syndrom. De pågående studierna och prövningarna är viktiga för att fastställa säkerheten, effekten och exakta terapeutiska mekanismer för CBDV.