Heavy Cannabis Use in Teens causes IQ Decline

Tung cannabisanvändning hos tonåringar orsakar IQ-nedgång

Dunedin Longitudinal Study, en pågående multifaktorundersökning av 1 037 nyzeeländare som övervakades från födseln, gav de data som forskargruppen använde. För närvarande finns det cirka 40 års data från undersökningen, och genom åren har deltagarna periodiskt bedömts för IQ och andra neurologiska index.
Studiens tyngsta och mest konsekventa tonårsanvändare hade en genomsnittlig minskning i IQ på 8 poäng från barndomen till vuxen ålder när respondentens IQ utvärderades vid 38 års ålder. Under denna tid steg IQ för icke-användare med ungefär en poäng. IQ för lätt cannabisanvändare fortsatte att sjunka med några poäng. Även efter att deltagarna slutat använda marijuana, verkade nedgången i mental skärpa vara permanent. Konsekventa rökare som började som vuxna verkade inte lida av detta IQ-fall.
Tillbaka till bloggen