CBD oil for anxiety: Does it work?

CBD-olja mot ångest: Fungerar det?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är ångest en av de vanligaste psykiska störningarna globalt. Medan traditionella behandlingar som terapi och medicinering är effektiva, vänder sig många till CBD:s magiska egenskaper som ett alternativ.

Hur CBD-olja fungerar mot ångest

Människokroppen har ett endocannabinoidsystem (ECS), som reglerar olika funktioner som humör, smärtkänsla, aptit och sömn. ECS består av receptorer, enzymer och endocannabinoider (cannabinoider som produceras av kroppen). CBD interagerar med ECS genom att binda till receptorer och öka produktionen av endocannabinoider.


Forskning har föreslagit att CBD kan ha en påverkan på ångest genom att påverka nivåerna av signalsubstanser i den mänskliga hjärnan. Dessa neurotransmittorer har en betydande roll för att reglera humör och ångest. CBD kan också minska inflammation och oxidativ stress, som har kopplats till ångestsyndrom.

Bevisen för oljan och ångesten

En studie från 2019 fann att använda CBD-olja mot ångest minskar och förbättrar sömnen hos personer med ångest och sömnstörningar. En annan studie visade att CBD minskade ångest hos individer med en social ångeststörning (SAD) under ett talprov. Det är dock viktigt att notera att dessa studier var relativt små och mer forskning behövs för att bekräfta resultaten.

Hur och när ska man använda oljan?

När andra läkemedel inte fungerar kan CBD-olja användas som en alternativ lösning. Det tolereras väl, har få biverkningar och en stor mängd bevis stöder tydligt dess förmåga att minska ångest.

Det är möjligt att ta oljan med eller utan mat. Men att ta det med mat kan förbättra dess biotillgänglighet och öka dess styrka.

Om du är intresserad av att använda CBD-produkter för ångest, köp det från en ansedd källa och börja med en låg dos. För att köpa kvalitets-CBD-olja eller relaterade produkter kan du besöka produktsidan för pharmabinoid.eu

Tillbaka till bloggen