Cannabis lowers Blood Pressure in Hypertensive Older Adults

Cannabis sänker blodtrycket hos hypertensiva äldre vuxna

Forskare har gjort en ny upptäckt som tyder på att äldre personers blodtryck kan sänkas av medicinsk cannabis. Detta är den första analysen i sitt slag för att undersöka hur cannabis påverkar hjärtfrekvens, blodtryck och metabola parametrar hos personer 60 och äldre med hypotoni.
Forskare upptäckte en signifikant minskning av studiens 24-timmars systoliska och diastoliska bp-värden, med lägre punkter som inträffade 3 timmar efter att ha konsumerat cannabis, antingen i oral form via oljeextrakt eller genom rökning. Patienterna hade lägre blodtryck under dagen och på natten, med större förändringar på natten.
Forskare antar att smärtlindring, som är den vanligaste anledningen till att skriva ut cannabis, också kan ha bidragit till att sänka blodtrycket.
Läs mer om forskningen - https://scitechdaily.com/new-research-shows-cannabis-reduces-blood-pressure-in-older-adults-with-hypertension/
Tillbaka till bloggen