Cannabis Molecular Research shows how CBD balances THC's psychiatric Side Effects

Cannabis Molecular Research visar hur CBD balanserar THC:s psykiatriska biverkningar

Ett team av forskare fann involveringen av extracellulärt signalreglerat kinas (ERK), som är ett hjärnprotein som initierar de neuropsykiatriska effekterna av THC.
Enligt studien hade råttor med THC högre nivåer av aktiverat ERK, mer ångestrelaterade beteenden och mer mottaglighet för inlärning baserat på rädsla. Råttor med både CBD och THC betedde sig på samma sätt som kontrollråttor: de uppvisade låga nivåer av ångest, inklusive beteenden, hade regelbundna nivåer av aktiverat ERK och var mindre mottagliga för rädsla-baserad inlärning.
Baserat på dessa fynd antar forskarna att CBD förbjuder THC:s skadliga biverkningar genom att förhindra att det överstimulerar ERK-vägen i hippocampus.
Läs mer om forskningen - https://scitechdaily.com/molecular-cannabis-study-reveals-how-cbd-offsets-the-psychiatric-side-effects-of-thc/
Tillbaka till bloggen