Cannabis can lessen Headache and Migraine Pain almost 50%

Cannabis kan minska huvudvärk och migrän med nästan 50 %

Forskare tittade på historisk information från Strainprint-appen, som gör det möjligt för patienter att övervaka sina symtom före och efter att ha konsumerat medicinsk marijuana från kanadensiska odlare och grossister. Mer än 1 300 individer använde appen över 12 200 gånger för att dokumentera förändringar i huvudvärk före och efter cannabisanvändning, och ytterligare 653 individer använde den över 7 400 gånger för att spåra förändringar i migränsymtom. Båda grupperna av patienter gav adekvat information.
Studien upptäckte en liten skillnad mellan könen, där män rapporterade mycket fler sessioner, inklusive huvudvärkslindring 90 %, än kvinnor 89,1 %. Forskarna upptäckte också att jämfört med cannabisblommor minskade cannabiskoncentrat, såsom cannabisolja, avsevärt graden av huvudvärk.
Läs mer om forskningen -
https://scitechdaily.com/study-shows-cannabis-reduces-headache-and-migraine-pain-by-nearly-50-percent/
Tillbaka till bloggen