Tetrahydrocannabivarine - THCV

 Aangepaste cannabinoïdeproducten

 Nieuwste innovaties

 Hoge zuiverheid en kwaliteit

tetrahydrocannabivarine

Inleiding tot THCV

Tetrahydrocannabivarin (THCV) is een verbinding die voorkomt in cannabis en die in wetenschappelijk onderzoek aandacht krijgt vanwege de potentiële therapeutische voordelen ervan. In tegenstelling tot THC, de belangrijkste psychoactieve component in cannabis, veroorzaakt THCV doorgaans geen psychoactieve effecten. De impact ervan op de stofwisseling en de eetlust heeft ervoor gezorgd dat het een interessant onderwerp is geworden bij de behandeling van obesitas en diabetes.

Bel ons of stuur ons een mail voor meer informatie!

+31 (0) 85 208 13 99 info@pharmabinoid.eu

 

 

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Het effect van THCV op het metabolisme en de eetlust

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat THCV een unieke invloed heeft op het energiemetabolisme en de eetlustbeheersing. In knaagdiermodellen is aangetoond dat het de eetlust vermindert, het gevoel van volheid (verzadiging) vergroot en het energiemetabolisme opwaarts reguleert. Deze effecten suggereren dat THCV een klinisch nuttig hulpmiddel zou kunnen zijn bij het beheersen van gewichts- en stofwisselingsstoornissen.

THCV en vetweefsel

Eén onderzoek benadrukte vooral het potentieel van THCV in de context van vetweefsel, wat suggereert dat het uit vetweefsel afkomstige stamcellen zou kunnen beschermen en mogelijk zou kunnen helpen bij het beheersen van aan obesitas gerelateerde complicaties. Dit onderzoek ondersteunt het idee dat THCV gunstig kan zijn bij de metabolische regulatie en een nieuwe weg kan bieden voor de behandeling van obesitas en aanverwante stofwisselingsstoornissen.

Veiligheidsprofiel van THCV

Bovendien bleek uit een placebogecontroleerd dosisonderzoek bij gezonde volwassenen dat verschillende doses THCV gunstige veiligheidsprofielen vertoonden. Dit is van cruciaal belang voor het potentiële therapeutische gebruik van THCV, aangezien veiligheid en verdraagbaarheid belangrijke overwegingen zijn bij de ontwikkeling van elk nieuw geneesmiddel.

THCV bij diabetesbeheer

Uit een klinisch onderzoek naar de effecten van cannabidiol (CBD) en THCV op patiënten met diabetes type 2 en dyslipidemie bleek dat THCV de glykemische controle verbeterde. Deze verbetering in de regulering van de bloedsuikerspiegel is aanzienlijk, omdat het wijst op het potentieel van THCV als aanvullende behandeling voor mensen met diabetes type 2, een aandoening die wordt gekenmerkt door insulineresistentie en verhoogde bloedsuikerspiegels.

Conclusie

Over het geheel genomen suggereert het opkomende onderzoek naar THCV dat het een uniek profiel van effecten heeft die kunnen worden benut voor therapeutische doeleinden, met name op het gebied van gewichtsbeheersing, metabolische gezondheid en diabetesmanagement. Er is echter meer onderzoek nodig, inclusief grootschaliger onderzoek bij mensen, om de werkingsmechanismen ervan volledig te begrijpen en om de meest effectieve en veilige doseringen voor therapeutisch gebruik vast te stellen.