One in Five Users of E-Cigarettes in High School Vape Marijuana

En av fem användare av e-cigaretter i gymnasiet Vape marijuana

E-cigaretter kan också användas för att förånga marijuana förutom nikotin. E-cigaretter drivs vanligtvis av batterier som, när de andas in, sätter på ett värmeelement och förångar en flytande nikotinlösning som förvaras i små rör. Många konventionella nikotinlösningar för e-cigaretter kan ersättas med hasholja, och vissa återförsäljare tillhandahåller e-cigaretter som är gjorda specifikt för användning med cannabisblad eller vax laddat med THC, den psykoaktiva komponenten i marijuana.
Forskare i Connecticut frågade 3 847 gymnasieelever och fann att 18,7 % av dem erkände att de använde e-cigaretter för att förånga hascholja eller andra cannabisderivat.
Dessutom upptäckte forskarna att tonåringar i allt högre grad använder elektroniska cigaretter, med över en fjärdedel av 27,9 % av eleverna som erkänner att de vapar.
Tillbaka till bloggen