Súčasný stav umenia

  • One in Five Users of E-Cigarettes in High School Vape Marijuana

    E-cigarettes can also be used in vaporising marijuana in addition to nicotine. E-cigarettes are typically run by batteries that, when inhaled, tu...
  • Heavy Cannabis Use in Teens causes IQ Decline

    The Dunedin Longitudinal Study, an ongoing multi-factor survey of 1,037 New Zealanders who were monitored from birth, provided the data that the...
  • Pokročilá mikroskopia odhaľuje kvety kanabisu s najvyššou silou

    Hoci je list konope dobre známy, drobné, mrazu pripomínajúce chĺpky kvetov konope vytvárajú zlúčeniny, ktoré dodávajú rastline jej psychotropné a...