Voordelen van cannabinoïden

Farmacologische, fysiologische en psychologische effecten van de belangrijkste cannabinoïden die aanwezig zijn in chemovars.

'' Medicinale marihuana is ….een van de veiligste therapeutisch actieve stoffen die de mens kent.' '

Franciscus Jong,
Rechter bestuursrecht
Drugshandhavingsinstantie - 1989

Cannabinoïden, een groep van 21 koolstofverbindingen die aanwezig zijn in Cannabis sativa L., hun carbonzuren, analogen en transformatieproducten (zie hierboven) zijn de actieve ingrediënten die worden aangetroffen in hasj en marihuana.

Cannabis verscherpt de geest, het maakt de huid zachter, het 'verbetert' alle zintuiglijke functies als zicht, gehoor, kleurgevoeligheid en stimuleert, als geen ander medicijn!, de seksuele opwinding door mannen en vrouwen op (alle) drie aspecten. Cannabis beïnvloedt cognitie en geheugen, euforie, sedatie en pijn (analgeticum (antinociceptie). De reden waarom zal duidelijk worden na het lezen van de volgende wetenschappelijke gegevens.

(-)-trans –Δ1(delta)- tetrahydrocannabinol (THC) is het belangrijkste psycho-farmacologisch actieve bestanddeel van cannabis, gevolgd door cannabidiol (CBD) dat een antagonistisch effect heeft op THC 1 en fysiologisch werkt als een (gladde) spierverslapper . CBD vertoont een sterke anticonvulsieve activiteit voor 3 van de 4 belangrijkste vormen van epilepsie. CBN en CBC blijken zelfs therapeutische effecten te hebben.

Cannabinoïden als modulatoren

Cannabinoïden moduleren de activiteit van vrijwel elk boodschappersysteem in de hersenen; GABA, dopamine, acetylcholine, de endorfines, prolactine, glutamaat, histamine, noradrenaline, prostaglandinen, serotonine en opioïde-peptiden... Dit zou kunnen verklaren waarom cannabis invloed heeft op zoveel medische aandoeningen.'' Een antagonist, echter, zoals THCV , zal werken als een ''eetlustverlager''.

CBD als artefact

CBD is een artefact en niet van biogenetische oorsprong. Alleen significant aanwezig in gezouten, oude marihuana en hasj (99,99%). CBD is een 'indica' effector (marker). CBD antagoneerde CB1- en CB2-agonisten zoals THC. Daarom zal de high lager zijn, maar deze high aanzienlijk verlengen.

Downregulatie van tumoragressie

CBD vertegenwoordigt het eerste niet-toxische exogene middel dat de expressie van Id-1 in uitgezaaide borstkankercellen aanzienlijk kan verminderen, wat leidt tot de neerwaartse regulatie van de agressiviteit van de tumor.

De individuele cannabinoïden, hun effecten en medische toepassingen

Cannabinoïde

Effecten & functies; Medische toepassingen

THC-tetrahydrocannabinol

Verantwoordelijk voor het ''High''-effect (psychotroop), het verhoogt alle zintuiglijke functies zoals zicht, gehoor, kleurgevoeligheid en neemt toe als geen ander medicijn! Seksueel stimulerend door mannen en vrouwen op (alle) drie aspecten. Een sterk gevoel van Euforie. Het scherpt de geest. Pijnstillend (pijnstillend), welzijn, kalmerend ontspannend. Verlaging van de IOP verscherpt het zicht: (anti-glaucoom)

De THC/THCV-verhouding bepaalt de mate van eetluststimulering.

THC-bovenwerk, THCV verlaagt de eetlust.

Bronchiodilaterend effect (anti-astma).

THCV

Tetrahydrocannabivarine

Versterk THC sterk en veroorzaakt zware ''buzz-types''. Sterker & sneller Hoog effect. Het maakt de soort ''krachtig''. THCV is een cannabinoïde CB1- en CB2-receptorantagonist; De ''high'' komt sneller en verdwijnt eerder.

Snelle en flitsende effecten

THCV wordt aangetroffen in zeer krachtige marihuana, afkomstig uit Zuidoost- en Centraal-Azië:

Groei op grote hoogte

Euporant & Pijnstillend, vermindert de eetlust.

CBD

Cannabidiol

CBD werkt antagonistisch in het micromolaire bereik; het heeft een tegengesteld effect van THC. Het vermindert het psychoactieve effect, of de ''high'' van THC, maar daarentegen verlengt het langzaam maar steeds sterker dit effect. CBD remt de THC-afbraak in de lever, door remming van het zogenaamde cytochroom P-450-3A en 2C (subfamilies van opruiming) enzymsysteem. Lichaamseffect; slaperig. Net als THC en CBN analgeticum. CBD en THCV versterken beide de intoxicatie; je zult het ''voelen''.

Niet psychoactief.

Sterke (soepele) spierontspanning. kalmerend. vermindert spierspasmen.

CBN

Cannabinol

Licht psychoactief, kalmerend, pijnstillend.

Licht psychoactief (zwakke agonist voor CB1-receptor)

Hoge concentraties: gedesoriënteerd en vaak slaperig.

CBG

Cannabigerol

Sedatieve, antimicrobiële eigenschappen, slaperigheid. Verantwoordelijk voor het typische ''Hashish-effect'', heldere heldere activerende high (speciale ''skunk-hash-types)

Verlaagt de intra-oculaire druk (IOD/glaucoom).

CBC

Cannabichromeen

Versterkt THC, het werkt op de een of andere manier samen met THC om de ''high'' intenser te maken, en werkt, net als de meeste andere cannabinoïden (zelfde structuurrelaties), kalmerend en pijnstillend.