Testanalyse en profiel-effectrelatie

Door het testen van meer dan 25.000 soorten Cannabis (marihuana) in de afgelopen 8 jaar hebben we een schat aan kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot de variatie tussen Cannabis soorten, het aantal aanwezige chemotypes (cannabinoïde profiel of vingerafdruk) en de variatie in sterkte en potentieel tussen soorten.

Deze informatie maakte het volgende mogelijk;

1-Het uitvoeren van zogenaamde fingerprint effect studies met behulp van panels, individuen en algemene kennis over hoe een soort werkt. Waarom activeert een White Widow bijvoorbeeld eerst en werkt tegelijkertijd ook kalmerend (stoned)? En waarom neemt dit toe in de loop van de toediening. In feite hebben we alle bekende effecten van Cannabis, maar ook de medicinale effecten, kunnen herleiden tot combinaties van cannabinoïden, aangezien deze combinatie het effect van (medicinale) marihuana bepaalt en eventuele nadelige ''bijwerkingen'' bepaalt die voor de recreatieve gebruikers is zo belangrijk.

2- Een nieuw chemotaxonomisch classificatiesysteem voor cannabis op basis van de cannabinoïde samenstelling

In de wetenschap is er nog geen duidelijk classificatiesysteem van Cannabis.
Er zijn echter veel publicaties over dit onderwerp verschenen zonder een bruikbare classificatie. Wat wel nuttig blijkt te zijn, is een classificatie op basis van de aanwezige cannabinoïden, de chemotypes.

We houden ons echter aan de duidelijke (hoewel betwiste) en gevestigde botanische fenotypische (uiterlijk) kenmerken van cannabis met de subtypes: Cannabis sativa, Cannabis indica en Cannabis ruderalis. We zullen echter van de vertegenwoordigers van deze subtypes, inclusief hun kruisingen, ze verder chemotypisch differentiëren en classificeren in de zogenaamde sub-chemotypes. Dit laatste betreft verschillen in de onderlinge concentraties van de cannabinoïden binnen dit chemotype.
Duizenden cannabinoïde combinaties zijn mogelijk met navenant verschillende (bij)effecten, sterkte & potentiële verschillen en (farma) effecten.

Veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid kunnen worden gegarandeerd door:

1- Identiteitstesten van soorten; Triviale naamgeving en naam chemotype
2- Krachtbepaling; het kwantificeren van de actieve componenten, de cannabinoïden
3- Verificatie van mogelijke claims, werkzaamheid / effectiviteit
4- Verontreinigende stoffen testen; pesticiden, zware metalen; alle biotoxische stoffen
5- Volledige karakterisering van cannabinoïde-bevattende materialen; olie, tinctuur, hasj, bloemknoppen, spacecake enzovoort.
6- Profiel effect relaties en potentieel (werkzaamheid en effectiviteit van de soort voor….)
7- Authenticiteitsbepaling. Hebben we te maken met een "Witte weduwe" (WW) met inderdaad een WW-profiel? Inderdaad een Hashplant met CBD?