!!! Platby z kreditních karet nejsou v tuto chvíli možné kvůli technickému problému !!! - Pro více informací kontaktujte prodej

Zdá se, že konopí užívání opiodů spíše povzbuzuje než nahrazuje

Ve Spojených státech v roce 2017 mělo více než 2 miliony jedinců poruchy užívání drog a více než 70 000 úmrtí na opiáty. Neoprávněné užívání opioidů, které zahrnuje nelékařské užívání opioidních drog, syntetických opioidů a heroinu, je hlavní příčinou smrtelných předávkování u dospělých ve Spojených státech. Pochopení toho, jak kanabinoidy ovlivňují nelékařské užívání opiátů, je zásadní pro informování diskusí o léčbě založené na konopí v boji proti opiátové epidemii.
Studie zahrnovala 13 271 dní inspekce mezi 211 účastníky z větší oblasti New Yorku a byla hodnocena srovnáním šancí nelékařského užívání opiátů v dobách, kdy se užívalo konopí, s dobou, kdy se rekreační marihuana neužívala. Účastníci byli většinou muži, městští, nepracující a svobodní, se zvýšeným podílem zneužívání návykových látek a bolesti.
Více informací o výzkumu získáte zde - https://scitechdaily.com/contrary-to-some-claims-cannabis-use-appears-to-encourage-not-replace-opioid-use/