!!! Platby kreditnej karty v súčasnosti nie sú možné z dôvodu technického problému !!! - Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte predaj

Metóda analýzy vzťahov profilu a účinku

Chromatografia na tenkej vrstve

Vizuálne

  • Kombinácia kanabinoidov je viditeľná ako farebné škvrny (= chemotyp druhu. Tiež nazývaný kanabinoidný profil alebo odtlačok prsta = jedinečný)
  • Veľkosť škvrny závisí od koncentrácie
  • THC (vínová červená), CBD (žltá oranžová), CBC (fialová), CBG (žltá) Presné
          Presnosť
  • Testovacie platne sa skenujú
  • So softvérom AlphaCAT3.0 Pixel Quant na „určenie obsahu kanabinoidov“ sa počítajú pixely a určujú sa hladiny THC, CBD a podobne.
Rýchlo
  • Test trvá 30 minút
  • Podpísaný testovací certifikát do 48 hodín
        Cenovo dostupné
  • Kompletný certifikát na testovanie kanabinoidov sa poskytuje za 180 EUR, čo je zlomok nákladov na alternatívne testovacie metódy, ako je plynová chromatografia alebo HPLC, a v Holandsku neexistuje žiadne laboratórium, ktoré by túto službu mohlo poskytnúť!
  • Len 0,1 gramu (100 miligramov) kanabisu je potrebných na testovanie obsahu kanabinoidov a 1 gram kanabisového materiálu na testovanie rezíduí pesticídov