Cannabis appears to encourage rather than replace, Opiod use

Zdá sa, že kanabis užívanie opiátov skôr podporuje ako nahrádza

V roku 2017 malo v Spojených štátoch viac ako 2 milióny jedincov poruchy užívania drog a viac ako 70 000 úmrtí na opiáty. Neoprávnené užívanie opiátov, ktoré zahŕňa nemedicínske užívanie opiátových drog, syntetických opiátov a heroínu, je hlavnou príčinou smrteľného predávkovania u dospelých v Spojených štátoch. Pochopenie toho, ako kanabinoidy ovplyvňujú nemedicínske užívanie opiátov, je rozhodujúce pre informovanie o diskusiách o liečbe založenej na kanabise v boji proti opiátovej epidémii.
Štúdia zahŕňala 13 271 dní inšpekcie medzi 211 účastníkmi z väčšej oblasti New Yorku a vyhodnotila sa porovnaním šancí na nelekárske užívanie opiátov v časoch, keď sa užíval kanabis, v porovnaní s časmi, keď sa rekreačná marihuana neužívala. Účastníci boli väčšinou muži, mestskí, nepracujúci a slobodní, so zvýšeným podielom zneužívania návykových látok a bolesti.
Viac informácií o výskume získate tu - https://scitechdaily.com/contrary-to-some-claims-cannabis-use-appears-to-encourage-not-replace-opioid-use/
Späť na blog