Heavy Cannabis Use in Teens causes IQ Decline

Nadmerné užívanie kanabisu u dospievajúcich spôsobuje pokles IQ

Štúdia Dunedin Longitudinal Study, prebiehajúci multifaktorový prieskum medzi 1037 Novozélanďanmi, ktorí boli monitorovaní od narodenia, poskytla údaje, ktoré výskumný tím použil. V súčasnosti sú k dispozícii údaje z prieskumu za približne 40 rokov a v priebehu rokov boli účastníci pravidelne posudzovaní z hľadiska IQ a iných neurologických indexov.
Najťažší a najkonzistentnejší dospievajúci užívatelia štúdie mali priemerný pokles IQ o 8 bodov od detstva do dospelosti, keď sa IQ respondenta vyhodnocovalo vo veku 38 rokov. Počas tejto doby IQ neužívateľov vzrástlo približne o jeden bod. IQ ľahkých užívateľov kanabisu naďalej klesalo o niekoľko bodov. Dokonca aj potom, čo účastníci prestali užívať marihuanu, pokles mentálnej ostrosti sa zdal byť trvalý. Nezdá sa, že by stáli fajčiari, ktorí začali ako dospelí, týmto poklesom IQ trpeli.
Späť na blog