New Molecules Derived from CBD can be sued to treat Skin Diseases

Nové molekuly odvodené od CBD možno žalovať na liečbu kožných chorôb

Medzinárodný výskumný tím vytvoril nové zlúčeniny na potlačenie proteínu BACH1 a aktiváciu proteínu NRF2. Tento proteín reguluje expresiu konkrétnych génov. Tieto konkrétne gény, vrátane HMOX1, ktorý kóduje hemoxygenázu 1, ako aj mnohé ďalšie, ktoré fungujú autonómne od BACH1, chránia bunky pred oxidačným stresom.
Novovytvorené častice, ktoré sa získavajú z kanabinoidov, využívajú dvojitú antioxidačnú kapacitu: na jednej strane zabraňujú BACH1 a tým indukujú expresiu hemoxidázy 1; ale na druhej strane stimulujú NRF2, ktorý tiež iniciuje expresiu hemoxygenázy 1, ako aj iných oxidačných génov.
Pri liečbe kožných stavov, ako je neurodermatitída a bulózna epidermolysis, relatívne zriedkavý stav, o ktorom sa vykonáva len málo štúdií, je tento spôsob účinku obzvlášť zaujímavý. Okrem toho má táto molekula fantastický potenciál na použitie v kozmetických výrobkoch vďaka svojim antioxidačným vlastnostiam. Prečítajte si viac o výskumnej práci - https://scitechdaily.com/new-molecules-derived-from-cbd-designed-with-more-potent-antioxidants-for-treating-skin-diseases/.
Späť na blog