Cannabis appears to encourage rather than replace, Opiod use

Wydaje się, że konopie indyjskie raczej zachęcają niż zastępują używanie opiatów

W Stanach Zjednoczonych w 2017 roku ponad 2 miliony osób miało zaburzenia związane z używaniem narkotyków i ponad 70 000 zgonów związanych z opiatami. Nieautoryzowane używanie opioidów, które obejmuje niemedyczne stosowanie leków opioidowych, syntetycznych opioidów i heroiny, jest główną przyczyną śmiertelnych przedawkowań wśród dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Zrozumienie, w jaki sposób kannabinoidy wpływają na niemedyczne używanie opioidów, ma kluczowe znaczenie dla zgłaszania dyskusji na temat leczenia opartego na konopiach indyjskich w celu zwalczania epidemii opiatów.
Badanie obejmowało 13 271 dni inspekcji wśród 211 uczestników z aglomeracji Nowego Jorku i oceniane poprzez porównanie szans na niemedyczne używanie opiatów w okresach, w których używano konopi indyjskich, z okresami, w których marihuana rekreacyjna nie była używana. Uczestnikami byli głównie mężczyźni, mieszkający w miastach, bezrobotni i samotni, ze zwiększonym odsetkiem nadużywania substancji i bólu.
Więcej informacji na temat badań można znaleźć tutaj — https://scitechdaily.com/contrary-to-some-claims-cannabis-use-appears-to-encourage-not-replace-opioid-use/
Powrót do blogu