Cannabis Molecular Research shows how CBD balances THC's psychiatric Side Effects

Cannabis Molecular Research pokazuje, w jaki sposób CBD równoważy psychiatryczne skutki uboczne THC

Zespół naukowców odkrył udział kinazy regulowanej sygnałami zewnątrzkomórkowymi (ERK), która jest białkiem mózgowym inicjującym neuropsychiatryczne efekty THC.
Według badania, szczury z THC miały wyższy poziom aktywowanego ERK, więcej zachowań związanych z lękiem i większą podatność na uczenie się oparte na strachu. Szczury z CBD i THC zachowywały się podobnie do szczurów kontrolnych: wykazywały niski poziom lęku, w tym zachowania, miały regularne poziomy aktywowanego ERK i były mniej podatne na uczenie się oparte na strachu.
Na podstawie tych ustaleń naukowcy postawili hipotezę, że CBD zapobiega szkodliwym skutkom ubocznym THC, zapobiegając nadmiernej stymulacji szlaku ERK w hipokampie.
Przeczytaj więcej o badaniu - https://scitechdaily.com/molecular-cannabis-study-reveals-how-cbd-offsets-the-psychiatric-side-effects-of-thc/
Powrót do blogu