Kanabidivarin - CBDV

 Prilagođeni kanabinoidni proizvodi

 Najnovije inovacije

 Visoka čistoća i kvaliteta

Kanabidivarin

Kanabidivarin (CBDV) je nepsihoaktivni fitokanabinoid koji je posljednjih godina predmet sve većeg znanstvenog interesa. Izveden iz biljke kanabisa, CBDV ima neke sličnosti s kanabidiolom (CBD), ali također posjeduje jedinstvena svojstva koja ga čine predmetom posebnog proučavanja.

Nazovite nas ili nam pošaljite e-mail za više informacija!

+31 (0) 85 208 13 99 info@pharmabinoid.eu

 

 

Kanabidivarin (CBDV): nova istraživanja i terapijski potencijal

Neurobihevioralne abnormalnosti u modelu miša Fmr1-KO

Studija koju je proveo M. Premoli iz 2023. pokazala je da rana primjena CBDV-a može spriječiti neurobihevioralne abnormalnosti povezane s modelom miša Fmr1-KO. Ovo je otkriće značajno jer sugerira potencijal CBDV-a u rješavanju stanja povezanih sa sindromom fragile X, genetskim poremećajem koji uzrokuje niz razvojnih problema uključujući kognitivna oštećenja i poteškoće u učenju.

Ublažavanje neuroinflamacije

Godine 2022. studija X. Wanga i drugih potvrdila je da je MD2 izravna vezna meta CBDV-a zbog njegovih protuneuroupalnih učinaka. Ova studija naglašava potencijal CBDV-a u liječenju neuroinflamatornih stanja, sugerirajući njegovu učinkovitost u liječenju neuroloških poremećaja gdje je upala faktor koji doprinosi.

Studija liječenja djece s PWS-om

Predložena 12-tjedna studija liječenja CBDV-a naspram placeba kod djece i adolescenata u dobi od 5-18 godina s Prader-Willijevim sindromom (PWS) ukazuje na kontinuirano istraživanje učinkovitosti CBDV-a u pedijatrijskom kontekstu. PWS je složeno genetsko stanje koje zahvaća mnoge dijelove tijela, a ova bi studija mogla pružiti uvid u sigurnost i učinkovitost CBDV-a kod mladih pacijenata.

Istraživanje nove uloge kanabidivarina

Preprint iz 2023. istraživao je učinke CBDV-a u sličnoj eksperimentalnoj paradigmi kao ona koja se koristi za proučavanje kanabidiola (CBD). Ovo istraživanje naglašava stalne napore da se razumiju različite i potencijalno komplementarne uloge različitih kanabinoida, uključujući CBDV.

Utjecaj na Fragile X sindrom

Studija iz rujna 2023. usredotočila se na to kako primjena CBDV-a može promijeniti progresiju sindroma fragile X u pretkliničkim modelima. Ovo je istraživanje ključno za razumijevanje kako se CBDV može koristiti za upravljanje ili liječenje simptoma povezanih sa sindromom fragile X.

Studija učinkovitosti i sigurnosti

Provode se daljnja istraživanja kako bi se ispitala učinkovitost i sigurnost CBDV-a. To je ključno za njegovu potencijalnu terapeutsku primjenu, osiguravajući da su tretmani ne samo učinkoviti, već i sigurni za pacijente.

Zaključak

Zaključno, CBDV se ističe kao spoj koji obećava u području istraživanja kanabinoida, s potencijalnom primjenom u liječenju neurobihevioralnih i neuroupalnih poremećaja, kao i specifičnih genetskih stanja kao što su Fragile X sindrom i Prader-Willijev sindrom. Studije i ispitivanja koja su u tijeku bitna su za utvrđivanje sigurnosti, učinkovitosti i preciznih terapijskih mehanizama CBDV-a.