Cannabidiol & It's Antipsychotic Properties

Kanabidiol i njegova antipsihotička svojstva

Kanabidiol, poznatiji kao CBD, je nepsihoaktivan spoj koji se dobiva iz biljke kanabis. Nedavno je privukao pozornost zbog raznih zdravstvenih dobrobiti, uključujući i njegov potencijal kao antipsihotik.

Kako kanabidiol djeluje kao antipsihotik?

Istraživanja su pokazala da CBD ima antipsihotička svojstva, iako točan mehanizam njegovog djelovanja još nije u potpunosti razjašnjen. Jedna je teorija da CBD može utjecati na moždani dopaminski signalni putevi, slično konvencionalnim antipsihoticima.


CBD također stupa u interakciju s drugim neurotransmiterima u mozgu, kao što su serotonin i GABA, koji mogu igrati ulogu u njegovim antipsihotičkim učincima. Dodatno, pokazalo se da CBD ima anksiolitička (protiv tjeskobe) i protuupalna svojstva, što također može pridonijeti njegovom potencijalu kao antipsihotika.

Kliničke studije o CBD-u kao antipsihotiku

Jedna od nekoliko studija pokazala je da CBD učinkovito smanjuje psihotične simptome kod pacijenata sa shizofrenijom, bez značajnih nuspojava.


Drugo istraživanje pokazalo je da može smanjiti simptome tjeskobe i poboljšati cjelokupno funkcioniranje pacijenata sa shizofrenijom. Studija je također otkrila da se CBD dobro podnosi i da nema značajnih nuspojava.

Potencijalne prednosti korištenja CBD-a kao antipsihotika

Jedan potencijalne prednosti korištenja CBD-a kao antipsihotika je da može proizvesti manje nuspojava od konvencionalnih antipsihotika. Tradicionalni antipsihotici mogu izazvati niz nuspojava, uključujući debljanje, poremećaje kretanja i seksualnu disfunkciju.


S druge strane, pokazalo se da se CBD dobro podnosi i ima malo nuspojava. To ga može učiniti privlačnijom opcijom liječenja za pacijente koji su imali negativna iskustva s konvencionalnim antipsihoticima.

Zaključak

CBD, kao antipsihotik, može stupiti u interakciju s drugim lijekovima ili imati kontraindikacije za određena medicinska stanja, stoga je bolje da prije uzimanja potražite savjet stručnjaka. Kao poznati proizvođač CBD proizvoda, možete kontaktirati farmabinoid.eu za stručne savjete.

Povratak na blog