Cannabis Edibles comes with Dangerous Health Risks

Jestivi proizvodi od kanabisa nose opasne zdravstvene rizike

Iako se jestivi proizvodi od kanabisa općenito smatraju sigurnijom i privlačnijom zamjenom za inhalirani ili pušeni kanabis, liječnike i širu javnost treba obavijestiti o nekoliko povezanih rizika.
Hrana od kanabisa treba 4 sata dulje da razvije značajne učinke od inhaliranog kanabisa, što povećava rizik od prekomjerne konzumacije. Uz kastraciju do 8 sati, jestiva hrana također može uzrokovati više poremećaja nego inhalirani kanabis.
Praćenje i procjena utjecaja regulirane i oporezovane hrane na razini stanovništva osigurat će da su ograničenja najbolja u stanju zaštititi djecu, mlade, starije osobe i druge dobne skupine od zdravstvenih učinaka konzumacije jestivih proizvoda od kanabisa.
Pročitajte više o istraživanju - https://scitechdaily.com/novel-health-risks-presented-by-cannabis-edibles/
Povratak na blog