Cannabis can lessen Headache and Migraine Pain almost 50%

Kanabis može ublažiti glavobolju i migrenu za gotovo 50%

Istraživači su proučavali povijesne podatke iz aplikacije Strainprint koja pacijentima omogućuje praćenje simptoma prije i nakon konzumiranja medicinske marihuane kanadskih uzgajivača i veletrgovaca. Više od 1300 pojedinaca upotrijebilo je aplikaciju više od 12 200 puta za dokumentiranje promjena u glavoboljama prije i nakon upotrebe kanabisa, a još 653 pojedinaca upotrijebilo ju je više od 7400 puta za praćenje promjena simptoma migrene. Obje skupine pacijenata dale su odgovarajuće informacije.
Studija je otkrila blagu rodnu razliku, pri čemu su muškarci prijavili puno više sesija, uključujući ublažavanje glavobolje 90%, nego žene 89,1%. Istraživači su također otkrili da u usporedbi s cvjetovima kanabisa, koncentrati kanabisa, kao što je ulje kanabisa, značajno smanjuju ocjenu jačine glavobolje.
Pročitajte više o istraživanju -
https://scitechdaily.com/study-shows-cannabis-reduces-headache-and-migraine-pain-by-nearly-50-percent/
Povratak na blog