Cannabinoids Efficiency as a Post-Traumatic Stress Disorder Treatment

Cannabinoids effektivitet som en posttraumatisk stressyndrombehandling

Ungefär 1% av den brittiska befolkningen lider av PTSD, en potentiellt förlamande sjukdom som ofta innebär att man återupplever en fruktansvärd händelse genom påträngande minnen, mardrömmar och tillbakablickar.
Cannabidiolsystemet, som redan finns i hjärnan och styr andra hjärnfunktioner som påverkas av PTSD, påverkas av cannabinoiderna.
Forskargruppen utvärderade varje studies kvalitet genom att systematiskt utvärdera alla studier där en person med en PTSD-diagnos använde cannabis för att minska sina symtom. Tio studier upptäcktes som uppfyllde forskarnas kriterier, som täckte en mängd olika varor som cannabisrök, THC eller CBD isolerat i olja eller kapselform, och syntetiserad cannabis som kallas nabilone.
Läs mer om forskningen - https://scitechdaily.com/cannabis-may-hold-promise-to-treat-ptsd-but-evidence-lags-behind-use/
Tillbaka till bloggen