Sprawdzanie poprawności metody testu

Metoda Alpha-CAT 3.1 QUANTŃ została zwalidowana na Uniwersytecie w Leiden w Holandii (Wydział Farmaceutyki, Instytut Biologii Justina Fischedicka, Prof. Rob Verpoorte, & Dr. Arno Hazekamp). W sprawozdaniu końcowym opublikowano sprawozdanie końcowe Analiza fitochemiczna 2009, 20, 421-426 zakończono:

‘’ Metoda zwalidowana w tym badaniu oferuje przewagi nad wcześniej opracowaną metodą chromatograficzną, ponieważ wykorzystuje prostą procedurę dekarboksylanową do konwersji THCA na D-9 THC (......) Metoda wykazano, że metoda jest porównywalna w małym stopniu błędu (+/-0,5%) do wyników osiągalnych ze zwalidowanej metody HPLC. Ta chromatograficzna metoda oparta na TLC może być wykorzystywana do jakościowego pobierania odcisków konopi indyjskich od momentu osiągnięcia dobrego oddzielenia od zasady neutralnej kannabinoidów (CBD, D-9 THC, THCV, CBG i CBC), kryminalistyczne analizy konopi indyjskich, kontrola jakości konopi i kontrola jakości marihuany medycznej.’’

 ‘"Alpha CAT (tytuł roboczy, dawna nazwa Alpha-CAT 3.1 QUANT) lub Cannabinoid Analysis Tests mogłyby zrewolucjonizować już legalny rynek konopi indyjskich w Kanada....dla hodowców, plantatorów, medycznych klubów konopnych i konsumentów, korzyści z takiego testu są natychmiast oczywiste-ponad jego prędkość, łatwość użycia i przystępność, CAT sprzyja redukcji szkód i skutecznego używania konopi indyjskich" " 

                                                       -Toronto Compassionate club; cannabisclub.com