Walidacja metody badawczej

Metoda Alpha-CAT 3.1 QUANTÒ została zatwierdzona na Uniwersytecie w Leiden w Holandii (Oddział Farmakognozji, Instytut Biologii przez Justina Fischedicka, prof. Roba Verpoorte i dr Arno Hazekampa). W raporcie końcowym opublikowanym w Phytochemical Analysis 2009, 20 , 421-426 stwierdzono:

'' Metoda zwalidowana w tym badaniu ma przewagę nad wcześniej opracowanymi metodami chromatograficznymi, ponieważ wykorzystuje prostą procedurę dekarboksylacji do konwersji THCA w D -9 THC (..….) Wykazano, że metoda jest porównywalna z niewielkim błędem ( +/- 0,5% do wyników uzyskiwanych za pomocą zwalidowanej metody HPLC. Ta chromatograficzna metoda oparta na TLC może być wykorzystana do jakościowego odcisku palca konopi, ponieważ uzyskuje się dobrą separację między podstawowymi neutralnymi kannabinoidami (CBD, D- 9 THC, THCV, CBG i CBC), analizy kryminalistycznej konopi, kontrolę jakości konopi i kontrolę jakości marihuany medycznej. ''

Alpha CAT (tytuł roboczy, dawna nazwa Alpha-CAT 3.1 QUANTÒ ) lub testy analizy kannabinoidów mogą zrewolucjonizować już legalny rynek marihuany medycznej w Kanadzie… dla hodowców, hodowców, klubów medycznych i konsumentów, korzyści płynące z takich test jest od razu oczywisty – ponad jego szybkość, łatwość użycia i przystępność cenową, CAT promuje redukcję szkód i efektywne używanie konopi”. 

― Klub Toronto Compassionate; konopnyklub.pl