Fitokannabinoidy

Fitokannabinoidy są produkowane głównie w tkankach gruczołowych w liściach konopi i przechowywane w lepkich kropelkach, zwanych gruczołami żywicy. Gruczoły te można znaleźć na powierzchni wszystkich części Cannabis sativa, z wyjątkiem korzeni i nasion (Frank i Rosenthal, 1992). Ogólnie mówiąc, gruczoły żywiczne można podzielić na trzy typy: bulwiaste (15-30 μm ), główkowate (25-100 μm) i główkowate (150-500 μm ). Gołym okiem można zobaczyć jedynie gruczoły żywiczne z główkami, pozostałe można wyczuć jako lepką warstwę, na przykład na liściach (Frank i Rosenthal, 1992). Przyczyny unikalnej syntezy i przechowywania fitokannabinoidów nie są znane, ale postawiono hipotezę, że uczestniczą one w fizjologicznie istotnych zdarzeniach, takich jak obrona patogenów (CBD, CBG, a ich kwasy są silnymi antybiotykami) oraz zjadanie roślin (poprzez ich działanie psychotropowe). działania) (Frank i Rosenthal, 1992; Morimoto i in., 2007). Aby uzyskać użyteczną marihuanę, kwiaty i liście rośliny konopi są najpierw suszone, a następnie mielone lub prasowane w gęstą masę ze środkiem wiążącym, w wyniku czego uzyskuje się żółty lub brązowy haszysz (Fisar, 2009).