Testanalyse en profieleffectrelatie

Door het testen van meer dan 25.000 soorten cannabis (marihuana) in de afgelopen 8 jaar, hebben we een schat aan kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot de variatie tussen cannabisvariëteiten, het aantal aanwezige chemotypen (cannabinoïde profiel of vingerafdruk) en de variatie in kracht en potentieel tussen soorten.

Deze informatie maakte het volgende mogelijk;

1-Het uitvoeren van zogenaamde vingerafdruk effect studies met behulp van panelen, individuen en algemene kennis over hoe een soort werkt. Waarom activeert bijvoorbeeld een White Widow eerst en werkt hij tegelijkertijd ook kalmerend (stoned)? En waarom neemt deze toename toe in de loop van het beheer. In feite hebben we alle bekende effecten van Cannabis, maar ook de medicinale effecten, kunnen traceren op combinaties van cannabinoïden, omdat deze combinatie het effect van (medicinale) marihuana bepaalt en eventuele nadelige '' bijwerkingen ' vaststelt' die voor de recreatieve gebruikers zo belangrijk zijn.

2- Een nieuw chemotaxonomisch classificatiesysteem voor cannabis op basis van de cannabinoïde samenstelling

In de wetenschap is een duidelijk classificatiesysteem van Cannabis nog niet beschikbaar.
Veel publicaties zijn echter over dit onderwerp gepubliceerd zonder een bruikbare classificatie. Wat wel nuttig blijkt te zijn, is een classificatie op basis van de aanwezige cannabinoïden, de chemotypes.

We houden ons echter aan de duidelijke (hoewel in geschil) en gevestigde botanische fenotypische (verschijnings)kenmerken van Cannabis met de subtypes: Cannabis sativa, Cannabis indica en Cannabis ruderalis. We zullen echter van de vertegenwoordigers van deze subtypes, met inbegrip van hun kruisingen, verder te differentiëren en classificeren ze chemotypisch in de zogenaamde sub-chemotypes. Dit laatste betreft verschillen in de onderlinge concentraties van de cannabinoïden binnen dit chemotype.
Duizenden cannabinoïde combinaties zijn mogelijk met navenant verschillende (bijwerkingen), sterkte en potentiële verschillen en (farma)effecten.

Veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid kunnen worden gegarandeerd door:

1- Identiteitstests van soorten; Triviale naamgeving en naam chemotype
2- Sterktebepaling; het kwantificeren van de actieve componenten, de cannabinoïden
3- Verificatie van potentiële claims, werkzaamheid /effectiviteit
4- Verontreinigingsonderzoek; pesticiden, zware metalen; alle biotoxische stoffen
5- Volledige karakterisering van cannabinoïde-bevattende materialen; olie, tinctuur, hasj, bloemknoppen, ruimtetaart en ga zo maar door.
6- Profiel effect relaties en potentieel (werkzaamheid en effectiviteit van de soort voor....)
7- Authenticiteitbepaling. Hebben we te maken met een "Witte weduwe" (WW) met inderdaad een WW-profiel? Een Hashplant met CBD inderdaad?