Cannabinoids Efficiency as a Post-Traumatic Stress Disorder Treatment

Učinkovitost kanabinoida u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja

Otprilike 1% stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva pati od PTSP-a, potencijalno paralizirajućeg poremećaja koji često uključuje ponovno proživljavanje strašnog događaja kroz nametljiva sjećanja, noćne more i bljeskove.
Kanabinoidi utječu na sustav kanabidiola, koji je već prisutan u mozgu i kontrolira druge funkcije mozga na koje utječe PTSP.
Istraživački tim procijenio je kvalitetu svakog ispitivanja sustavnom procjenom svih studija u kojima je osoba s dijagnozom PTSP-a koristila kanabis za ublažavanje simptoma. Otkriveno je deset studija koje su zadovoljile kriterije istraživača, pokrivajući razne proizvode kao što su dim kanabisa, THC ili CBD u izolaciji u obliku ulja ili kapsula, te sintetizirani kanabis nazvan nabilon.
Pročitajte više o istraživanju - https://scitechdaily.com/cannabis-may-hold-promise-to-treat-ptsd-but-evidence-lags-behind-use/
Povratak na blog