Cannabis appears to encourage rather than replace, Opiod use

Čini se da kanabis potiče, a ne zamjenjuje upotrebu opioda

U Sjedinjenim Američkim Državama 2017. više od 2 milijuna osoba imalo je poremećaje ovisnosti o drogama i više od 70 000 smrtnih slučajeva od opijata. Neovlaštena uporaba opioida, koja uključuje nemedicinsku uporabu opioida, sintetičkih opioida i heroina, vodeći je uzrok smrtonosnih predoziranja među odraslim osobama u Sjedinjenim Državama. Razumijevanje kako kanabinoidi utječu na nemedicinsku upotrebu opioida ključno je za pokretanje rasprava o tretmanima koji se temelje na kanabisu za suzbijanje epidemije opijata.
Studija je uključivala 13.271 dan inspekcije među 211 sudionika iz šireg područja New Yorka i procijenjena usporedbom šansi za nemedicinsku upotrebu opijata u vrijeme kada se koristio kanabis u odnosu na vrijeme kada se rekreacijska marihuana nije koristila. Sudionici su uglavnom bili muškarci, urbani, besposleni i samci, s povećanim udjelom zlouporabe supstanci i boli.
Više informacija o istraživanju potražite ovdje - https://scitechdaily.com/contrary-to-some-claims-cannabis-use-appears-to-encourage-not-replace-opioid-use/
Povratak na blog