Tingimused

ÜLEVAADE


Seda veebisaiti haldab Pharmabinoid BV. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" ettevõttele Pharmabinoid BV. Pharmabinoid BV pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellel saidil saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, eeskirjade ja teadetega.


Meie saiti külastades ja/või meilt midagi ostes kasutate meie "teenust" ja nõustute järgima järgmisi tingimusi ("Tingimused ja tingimused", "Tingimused"), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja eeskirju. siin viidatud ja/või hüperlingi kaudu kättesaadavad. Need nõuded ja tingimused kehtivad saidi kõigile kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu kaasautorid.


Enne meie veebisaidile sisenemist või selle kasutamist lugege need nõuded ja tingimused hoolikalt läbi. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid tingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile siseneda ega teenuseid kasutada. Kui neid tingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine selgesõnaliselt piiratud nende tingimustega.


Tingimused kehtivad ka kõikidele uutele funktsioonidele või tööriistadele, mis praegusesse poodi lisatakse. Sellel lehel saate igal ajal vaadata nõuete ja tingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada käesolevate tingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.


Meie poodi majutab Shopify Inc. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil teile oma tooteid ja teenuseid müüa.


1. JAOTIS – VEEBIPOE TINGIMUSED


Nende tingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku luba oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.

Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikul või volitamata otstarbel ega rikkuda teenust kasutades oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).

Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega hävitavat koodi.

Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.


2. OSA – ÜLDTINGIMUSED


Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest ükskõik millisel põhjusel ja igal ajal.

Mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see võib hõlmata (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja (b) muudatused, mis on seotud võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega vastavusse viimiseks. Krediitkaarditeave on võrgu kaudu edastamise ajal alati krüpteeritud.

Nõustute ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata mitte reprodutseerima, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa ega ära kasutama ühtegi teenuse osa, teenust ega juurdepääsu teenusele ega kontaktisikutele veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse. .

Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta muul viisil käesolevaid tingimusi.


3. JAOTIS – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKUS JA AJAÕIGUSLIK


Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ning sellele ei tohiks tugineda ega kasutada otsuste tegemise ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Selle saidi materjalile tuginemine on teie enda vastutusel.

See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja on esitatud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.


4. JAOTIS – TEENUSE JA HINNATE MUUDATUSED


Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.

Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või katkestada.

Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.


5. JAOTIS – TOOTED VÕI TEENUSED (vajadusel)


Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult võrgus. Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud kogus ja neid saab tagastada või vahetada ainult vastavalt meie juhistele Tagastamisreeglid.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada meie toodete värvid ja pildid, mis poes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi kuva on täpne.

Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud, piirata oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse meie äranägemisel igal ajal ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud.

Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud mis tahes toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et Teenuses esinevad vead parandatakse.


6. JAOTIS – ARVELDAMISE JA KONTOTEABE TÄPSUS


Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille meile esitate. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ühe inimese, leibkonna või tellimuse kohta ostetud koguseid. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad.


Nõustute esitama kõigi meie poes tehtud ostude kohta jooksvat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.


Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake meie Tagastamisreeglid.


7. JAOTIS – VALIKULISED TÖÖRIISTAD


Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ega oma kontrolli ega sisendit.

Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu on saadaval" ilma mis tahes garantiide, esituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud teie valikuliste kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega.

Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine toimub täielikult teie enda vastutusel ja omal äranägemisel ning peaksite tagama, et olete kursis tingimustega, mille alusel asjaomane kolmandast osapoolest pakkuja(d) tööriistu pakuvad, ja nõustute nendega.

Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljalaskmine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad samuti käesolevad nõuded ja tingimused.


8. JAOTIS – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID


Teatud meie teenuse kaudu saadaolev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.

Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad teid suunata kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega kolmandate osapoolte muude materjalide, toodete või teenuste eest.

Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Lugege hoolikalt üle kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kolmanda osapoole tooteid puudutavad kaebused, pretensioonid, mured või küsimused tuleks suunata kolmandale osapoolele.


9. JAOTIS – KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESITAMISED


Kui saadate meie nõudmisel teatud konkreetseid esildisi (näiteks konkursitöid) või ilma meiepoolse taotluseta saadate loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil (koos „kommentaarid“), nõustute sellega, et võime igal ajal piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes meediumis mis tahes kommentaare, mille meile edastate. Meil ei ole ega ole kohustust (1) hoida mis tahes kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksma hüvitist mis tahes kommentaaride eest; või (3) vastata mis tahes kommentaaridele.

Võime, kuid meil ei ole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mille oleme oma äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, nilbe või muul viisil taunitav või mis rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid nõudeid ja tingimusi. .

Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või nilbet materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiksid mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine peale iseenda ega eksitada meid või kolmandaid osapooli mis tahes kommentaaride päritolu osas. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.


10. OSA – ISIKUANDMED


Teie isikuandmete esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuspoliitika. Et vaadata meie Privaatsuspoliitika.


11. JAOTIS – VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAjätmised


Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, tutvustuste, pakkumiste, toodete saatmiskulude, transiidiaegade ja saadavusega. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist). .

Me ei võta kohustust uuendada, muuta ega täpsustada Teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või seotud veebisaidil ei kohaldata ühtegi täpsustatud värskendus- või värskenduskuupäeva, mis viitab sellele, et kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.


12. JAOTIS – KEELATUD KASUTUSED


Lisaks muudele Tingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) kutsuda teisi sooritama või osalema mis tahes ebaseaduslikke tegusid; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharmimiseks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise tõttu.


13. JAOTIS – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRANG


Me ei garanteeri, esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal ilma teid ette teatamata tühistada.

Nõustute sõnaselgelt, et teenust kasutate või ei saa kasutada omal vastutusel. Teenus ja kõik teenuse kaudu teile tarnitavad tooted ja teenused (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt märgitud juhtudel) pakutakse teile kasutamiseks „sellisena” ja „nagu saadaval”, ilma mis tahes esinduste, garantiide või tingimusteta, olgu need selgesõnalised või kaudne, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja õiguste mitterikkumise kohta.

Pharmabinoid BV, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, internid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul vigastuste, kaotuste, nõuete või mis tahes otsese, kaudse, juhusliku, karistusliku, erilise või litsentsiandja eest. igasugused kaudsed kahjud, sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, saamata jäänud säästud, andmete kadu, asenduskulud või muud sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need tulenevad lepingust, kahjust (sealhulgas hooletusest), rangest vastutusest või muul viisil, mis tulenevad teie mis tahes teenuse või teenust kasutades hangitud toodete kasutamine või mis tahes muu nõue, mis on mis tahes viisil seotud teie teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või väljajätmised või mis tahes mis tahes kahju või kahju, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tõttu, isegi kui nende võimalusest teavitatakse. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalse ulatusega.


14. JAOTIS – HÜVITAMINE


Nõustute hüvitama, kaitsma ja kahjutuks hoidma ettevõtet Pharmabinoid BV ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, mis on kahjutud kõikidest nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mõistlikest nõuetest. advokaaditasud, mis on makstud mis tahes kolmanda osapoole poolt käesolevate tingimuste või nendesse viitena lisatud dokumentide rikkumise või mõne seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu või sellest tulenevalt.


15. JAOTIS – ERALDATAVUS


Juhul, kui mõni nende tingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on see säte siiski jõustatav kohaldatava õigusega lubatud täies ulatuses ning jõustamatu osa loetakse nendest tingimustest ja tingimustest eraldatuks. Tingimuste kohaselt ei mõjuta selline määramine muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.


16. JAOTIS – LÕPETAMINE


Enne lõpetamiskuupäeva tekkinud poolte kohustused ja kohustused jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist kõigil eesmärkidel.

Need nõuded ja tingimused kehtivad kuni teie või meie poolt nende lõpetamiseni. Võite käesolevad nõuded ja tingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.

Kui meie hinnangul ei suuda te või kahtlustame, et olete rikkunud käesolevate tingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest. kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võib seetõttu keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).


17. JAOTIS – KOGU LEPING


Kui me ei kasuta ega jõusta nende tingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.

Need nõuded ja tingimused ning kõik meie poolt sellel saidil või teenusega seotud eeskirjad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades mis tahes varasemad või samaaegsed kokkulepped, teabevahetuse ja ettepanekud. , olgu see suuline või kirjalik, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, nõuete ja tingimuste mis tahes varasemad versioonid).

Mis tahes ebaselgusi nende tingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata eelnõu koostaja vastu.


18. JAOTIS – KEHTIVAD SEADUSED


Neid tingimusi ja kõiki eraldi lepinguid, mille alusel me teile teenuseid pakume, reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Hollandi seadustele.


JAOTIS 19 – Tingimuste MUUDATUSED


Sellel lehel saate igal ajal vaadata nõuete ja tingimuste uusimat versiooni.

Jätame endale õiguse oma äranägemisel ajakohastada, muuta või asendada käesolevate tingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast nende tingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.


20. OSA – KONTAKTANDMED


Küsimused tingimuste kohta tuleb saata meile aadressil info@pharmabinoid.eu.

Tasuta proov

Avastage meie toodete eelised vahetult, külastades meie veebisaiti, et hankida oma eksklusiivne TryPharma kood. Kui esitate tellimuse selle erikoodi abil, ei kindlusta te mitte ainult soovitud tooteid, vaid lisame igale ostule ka tasuta näidise. See võimalus võimaldab teil kogeda meie pakkumiste kvaliteeti enne, kui pühendute põhisaadetisele. Meie eesmärk on tagada, et jääte oma valikuga täielikult rahule ning see protsess annab riskivaba võimaluse tutvuda meie laia tootevalikuga. Võtke meiega ühendust juba täna, et alustada ja teha esimene samm meie esmaklassiliste pakkumistega rahuldustpakkuva kogemuse poole.

Saatmiskindlustus

Kui ostate meilt hulgi CBD isolaate, õlisid ja muid tooteid, kindlustame teie saadetise täielikult ilma teile lisatasuta. Kasutame transportimiseks mainekaid laevafirmasid, nagu FedEx ja UPS, haldame samas kindlustuskaitset ise, et kindlustada iga saadetis meie laost teie ukse taha. Kell TryPharma, oleme pühendunud ärikasvu soodustamisele, pakkudes riskivaba hulgimüügiteenust. Ebatõenäolise tarneprobleemi korral garanteerime raha tagasi viie tööpäeva jooksul alates juhtumi kinnitamise kuupäevast. Meie kõikehõlmav lähenemisviis kõrvaldab tõhusalt 99,9% kõigist võimalikest CBD hulgiveoga seotud riskidest, tagades teile täieliku meelerahu.

30 päeva tagastus

Kutsume teid enne põhisaadetise avamist testima tellimusega kaasas olevat tasuta näidist. Kui kvaliteet ei vasta teie ootustele, saate kasu meie 30-päevasest tagastuspoliitikast. See poliitika lubab teil toote tagastada 30 päeva jooksul, et saada kogu raha tagasi, tagades teie täieliku rahulolu. Võtke meiega ühendust juba täna, et tutvuda meie erakordse tootevalikuga ja kogeda meie pühendunud klienditeenindust.